Τεχνική υποστήριξη και service προϊόντων LED

Στις επόμενες ενότητες μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων LED.

Εγγύηση προϊόντων

Η ExpoLedTeam παρέχει δυο χρόνια γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα προϊόντα της. Στην εγγύηση αυτή βεβαιώνεται ότι τα μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματά των προϊόντων της έχουν δοκιμαστεί στο εργαστήριο μετά την κατασκευή τους και δεν έχουν ελαττώματα στην λειτουργία, αν χρησιμοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, για ένα διάστημα δύο ετών από την αρχική ημερομηνία της αγοράς. Η ημερομηνία αγοράς αποδεικνύεται από την ημερομηνία του παραστατικού αγοράς.

Η εγγύηση αφορά την επιδιόρθωση-αποκατάσταση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος προκύψει στα προϊόντα εφόσον χρησιμοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

 • για προϊόντα που έχουν αποδεδειγμένα ανοιχθεί-αποσυναρμολογηθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο χωρίς την ρητή-έγγραφη άδεια της ExpoLedTeam.
 • για βλάβες που προκύπτουν στα εξωτερικά καλώδια λόγω κακής χρήσης (καλώδια κομμένα, ξεραμένα από τον ήλιο ή με άλατα στους αντάπτορες λόγω βροχής).
 • σε περιπτώσεις βλαβών-πτώσεων προϊόντων λόγω κακής τοποθέτησης, πτώσεων αντικειμένων πάνω στα προϊόντα, πυρκαγιάς, πτώσης κεραυνών, βανδαλισμών.

Τεχνική υποστήριξη

 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα χειρισμού ή λειτουργίας με τα προϊόντα μας, εντός ή εκτός εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που περιγράφονται στη σελίδα Επικοινωνία. Αν διαπιστωθεί από εμάς ότι το προϊόν χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση, γίνεται τηλεφωνική συνεννόηση για την αποστολή του προϊόντος στο εργαστήριό μας.
 • Παρέχουμε την δυνατότητα τεχνικού ελέγχου και συντήρησης των προϊόντων της εντελώς δωρεάν ένα μήνα πριν τη λήξη της εγγύησης, κατόπιν αιτήματός σας. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεστε με τα έξοδα μεταφοράς από και προς το εργαστήριό μας.
 • Στα προϊόντα εκτός εγγύησης, μετά την πάροδο δυο ετών από την αρχική ημερομηνία της αγοράς, συνεχίζουμε να παρέχουμε ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη για όλη την διάρκεια της ζωής των προϊόντων.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία σας αποσταλεί προϊόν που δεν έχει τα χαρακτηριστικά όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς στο δελτίο παραγγελίας, το αντικαθιστούμε το συντομότερο δυνατόν, με το προϊόν που έχετε παραγγείλει και χωρίς αυτός να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αντικατάστασης. Αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο για κάθε ζημία κατά τη μεταφορά, μέχρις ότου το προϊόν περιέλθει στην κατοχή σας.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία σας αποσταλεί ελαττωματικό προϊόν, σας παρέχουμε την δυνατότητα είτε για δωρεάν service κατόπιν συνεννοήσεως ή, σε περίπτωση εκτεταμένης βλάβης του προϊόντος που προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την χρήση, αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο προϊόν που λειτουργεί σωστά, με δικά μας έξοδα. Αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο για κάθε ζημία κατά τη μεταφορά, μέχρις ότου το προϊόν περιέλθει στην κατοχή σας.

Τοποθέτηση προϊόντων

 • Δεν αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση προϊόντων. Θα πρέπει με δική σας ευθύνη να συνεννοηθείτε με τον ηλεκτρολόγο σας και προαιρετικά με συνεργείο της επιλογής σας για την εγκατάσταση και τοποθέτηση.

Στα έξοδα τεχνικής υποστήριξης (εντός κι εκτός εγγύησης) δεν περιλαμβάνονται:

 • τα έξοδα ηλεκτρολόγου
 • τα έξοδα αφαίρεσης της πινακίδας, επιγραφής, ταμπέλας ή σταυρού από το σημείο τοποθέτησης
 • τα έξοδα επανατοποθέτησης πινακίδας, επιγραφής, ταμπέλας ή σταυρού
 • τα έξοδα μεταφοράς, τα οποία επιβαρύνουν εσάς, ενώ έχετε την ευθύνη παράδοσης του προϊόντος στην έδρα της εταιρείας μας με την αρχική του συσκευασία

Αναμενόμενη λειτουργία LED

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των LED που δίνονται από τον κατασκευαστή, η αναμενόμενη λειτουργία των LED περιλαμβάνει ποσοστό αστοχίας μέχρι και 10% στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. Συνεπώς, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας η μερική ή ολική μείωση φωτεινότητας ποσοστού μέχρι και 10% των LED θεωρείται φυσιολογική. Κατά την διάρκεια της εγγύησης, η εταιρεία μας αναλαμβάνει δωρεάν την αντικατάσταση των LED με μερική ή ολική μείωση φωτεινότητας της πινακίδας, επιγραφής, ταμπέλας ή σταυρού LED.

Οδηγίες σωστής και ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης της πινακίδας

Η σωστή ρύθμιση και η τήρηση των ακόλουθων κανόνων για την ασφαλή χρήση και προστασία της πινακίδας, συνεπάγεται την εξασφάλιση της λειτουργίας της για το μέγιστο δυνατό διάστημα και την αποφυγή φθοράς, καταστροφής, κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή ατυχήματος στην πινακίδα και στον χώρο τοποθέτησής της:

 • Εξαερισμός: Η πινακίδα πρέπει να διαθέτει επαρκή και σωστό εξαερισμό, για να διασφαλίζεται και να παρατείνεται ο χρόνος άρτιας λειτουργίας της. Δεν θα πρέπει να καλύπτετε την πινακίδα με κανένα τρόπο, για να λειτουργεί ο εξαερισμός και να μην αυξάνεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό της. Σε περίπτωση ενσωμάτωσης-τοποθέτησης της πινακίδας σε άλλη κατασκευή, πρέπει να αφήσετε τα αντίστοιχα περιθώρια σε κάθε πλευρά για επαρκή εξαερισμό. Κάθε πινακίδα εξωτερικού χώρου έχει βαθμό προστασίας ΙΡ53 δηλαδή είναι στεγανή στο νερό της βροχής και κατάλληλη για εξωτερική χρήση.
 • Θερμοκρασία: Η πινακίδα λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°C έως +65°C. Η πινακίδα δεν θα πρέπει να τοποθετείται ή να αποθηκεύεται κοντά σε πηγές θερμότητας γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και καταστροφής/πυρκαγιάς.
 • Υγρασία: Κάθε πινακίδα εξωτερικού χώρου έχει βαθμό προστασίας ΙΡ53 δηλαδή είναι στεγανή στο νερό της βροχής και κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η πινακίδα λειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας 10%RH-95%RH. Η πινακίδα δεν θα πρέπει να τοποθετείται ή να αποθηκεύεται σε περιβάλλον με υδρατμούς γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον, η πινακίδα δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε παραθαλάσσιο περιβάλλον γιατί υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης αλάτων στο εξωτερικό και το εσωτερικό της πινακίδας. Σε περίπτωση εισχώρησης υγρασίας ή νερού μην αγγίζετε την πινακίδα για κανένα λόγο γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Μόνο ο ηλεκτρολόγος σας ή το συνεργείο μας μπορεί να κάνει πλήρη αποσύνδεση της πινακίδας από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και έλεγχό της πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά.
 • Ηλιακή ακτινοβολία: Η μακροχρόνια λειτουργία της πινακίδας σε συνθήκες υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας, πιθανόν να δημιουργήσει μείωση της απόδοσης σε φωτεινότητα λόγω βλαβών στις διόδους LED. Αν οι συνθήκες τοποθέτησης και χρήσης το επιτρέπουν, αποφύγετε την διαρκή έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία ώστε να μην αυξάνεται υπερβολικά η εσωτερική θερμοκρασία της πινακίδας, με αποτέλεσμα την μερική η ολική βλάβη της.
 • Ενδείξεις: Το θερμόμετρο της πινακίδας πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που έχει σκιά όλες τις ώρες λειτουργίας της, διαφορετικά η ένδειξη θερμοκρασίας τις ώρες που ο ήλιος χτυπά στο θερμόμετρο, θα είναι μεγαλύτερη από την κανονική.
 • Ώρες λειτουργίας: Η πινακίδα δεν θα πρέπει να είναι σε συνεχή λειτουργία επί 24 ώρες. Για βέλτιστη επίδοση αλλά και για την αποφυγή πρόωρης φθοράς του υλικού της πινακίδας, η λειτουργία της θα πρέπει να διακόπτεται για τουλάχιστον 4 ώρες το 24ωρο.
 • Φωτεινότητα: Η φωτεινότητα της πινακίδας μπορεί να ρυθμιστεί σε ορισμένο επίπεδο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η φωτεινότητα και η κίνηση του περιεχομένου της πινακίδας πρέπει να είναι ρυθμισμένη με τρόπο ώστε να μην ενοχλούνται οι κάτοικοι της περιοχής, ο πεζοί και οι διερχόμενοι οδηγοί, επιπλέον δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε φωτεινούς σηματοδότες και οδική σήμανση για αποφυγή παραπλάνησης σε οδηγούς και πεζούς.
 • Έλεγχος και συντήρηση: Απαγορεύεται να ανοιχθεί η πινακίδα από μη γραπτώς εξουσιοδοτημένο άτομο για οποιοδήποτε λόγο. Για τη βέλτιστη λειτουργία της πινακίδας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στα σημεία εξαερισμού της πινακίδας για πιθανότητα φραγής και στα σημεία στήριξης για τη σταθερότητά της. Αν διαπιστωθεί φραγή εξαερισμού ή μεταβολή της στήριξης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα χωρίς να προχωρήσετε σε κάποια επιπλέον ενέργεια.
 • Έντονα καιρικά φαινόμενα: Κατά τη διάρκεια καιρικών φαινομένων με αστραπές και κεραυνούς θα πρέπει να διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της πινακίδας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση υπερβολικά ισχυρών ανέμων. Η προσθήκη επιπλέον σταθεροποιητή τάσης μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή της πινακίδας σε περίπτωση κεραυνών.
 • Ηλεκτροσυγκόλληση: Απαγορεύεται να γίνει ηλεκτροσυγκόλληση στο πλαίσιο, το σώμα και στη στήριξη της πινακίδας για οποιοδήποτε λόγο. Επιπλέον, θα πρέπει να αφαιρείτε την παροχή ρεύματος από την πινακίδα και αν είναι δυνατό να την απομακρύνετε από τον χώρο, όταν χρησιμοποιείτε συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης για οποιονδήποτε λόγο.
 • Παιδιά: Απαγορεύεται η χρήση της πινακίδας από παιδιά κάτω των 18 ετών. Η πινακίδα, τα καλώδια ρεύματος και δεδομένων καθώς και οι αισθητήρες θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.

Με την αγορά προϊόντος από την ExpoLedTeam δηλώνετε αυτόματα και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης της, όπως αυτοί περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα Όροι Χρήσης.