Προγράμματα - Λήψεις

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους για λήψη των προγραμμάτων χειρισμού των πινακίδων LED και άλλων χρήσιμων εφαρμογών.
Προγράμματα χειρισμού πινακίδων LED (μόνο για Windows)
HD2020 logo HD2020
HD2018 logo HD2018
HD2016 logo HD2016
HD2014 logo  HD2014
Πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης AnyDesk
AnyDesk logo  Λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης AnyDesk
Πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης TeamViewer
Teamviewer logo  Λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης TeamViewer
Πρόγραμμα για άνοιγμα αρχείων PDF Acrobat Reader
acrobat reader logo  Λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Acrobat Reader