Expoteam - pinakides-led.gr
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.pinakides-led.gr

Η εταιρεία ExpoTeam, η οποία εδρεύει στην οδό Αγίας Παρασκευής 3 στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης, είναι ο κάτοχος και διαχειριστής του δικτυακού τόπου www.pinakides-led.gr. Στην παρούσα ενότητα σας γνωστοποιούμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.pinakides-led.gr. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Γενικά

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο www.pinakides-led.gr ιδιοκτησίας της «Expoteam» εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του συγκεκριμένου ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.pinakides-led.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

Γενικοί Όροι

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του Internet, να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλος ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων του ιστότοπου, το κείμενο, τα γραφικά, τα βίντεο, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ExpoTeam και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα ή σήμα, είναι καταχωρημένα και χρησιμοποιούνται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Επίσης η ExpoTeam διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης μέρους η του συνόλου του περιεχομένου χωρίς προειδοποίηση.

Η αντιγραφή και χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του δικτυακού αυτού τόπου, για σκοπούς εμπορικούς, χωρίς την ρητή έγγραφη άδεια της ExpoTeam, θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που θέλετε να αντιγράψετε μέρος του υλικού της ιστοσελίδας, αυτό θα πρέπει να γίνεται καθαρά και μόνο για προσωπική χρήση.

Η δημοσίευση στο Διαδίκτυο μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού αυτού τόπου, για σκοπούς εμπορικούς, χωρίς την ρητή έγγραφη άδεια της ExpoTeam, θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά. Σε περίπτωση που αντίγραφο κάποιου στοιχείου του δικτυακού τόπου δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο για προσωπική χρήση, θα πρέπει να αναφέρει καθαρά και ρητά τον υπερσύνδεσμο που δείχνει την ακριβή προέλευση του υλικού.

Τα γραφικά και βίντεο που υπάρχουν στον δικτυακό τόπο ανήκουν στην ExpoTeam και απεικονίζουν προϊόντα της. Σε κάθε κατηγορία προϊόντων απεικονίζονται ορισμένα προϊόντα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι ενδεικτικά, δηλαδή το προϊόν που απεικονίζουν ενδέχεται να διαφέρει εμφανισιακά από το προϊόν που δίνεται στον πελάτη, επειδή τα προϊόντα μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη και συνεπώς διαφέρουν ανάλογα την περίπτωση.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου έγκειται στην δική σας ευθύνη. Αυτό σημαίνει πως η ExpoTeam δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, για οποιεσδήποτε επακόλουθες, άμεσες, τυχαίες, έμμεσες, ποινικές ή ειδικές ζημίες μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου κατά την επίσκεψή του, σχετικές με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την ύπαρξη σφαλμάτων ή παραλείψεων στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

Στον δικτυακό αυτό τόπο μπορεί κατά καιρούς να περιλαμβάνονται υπερσύνδεσμοι οι οποίοι παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ο λόγος χρήσης αυτών των υπερσυνδέσμων είναι για την παροχή επιπλέον πληροφοριών και σε ουδεμία περίπτωση σημαίνει πως η ExpoTeam φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των δικτυακών αυτών τόπων.

Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να γίνει μόνο με τον τρόπο που καθορίζεται στους παρόντες όρους χρήσης. Η παραβίαση αυτών των όρων χρήσης συνιστά παραβίαση των διατάξεων της ελληνικής και ξένης νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και δίνει το δικαίωμα στην ExpoTeam να ζητήσει να ληφθούν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να δείτε πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας στην Πολιτική Απορρήτου. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη από τον ιστότοπο www.pinakides-led.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες των προϊόντων της, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων του πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).

Μπορούν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία μου σε τρίτους/άλλες εταιρείες;

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Η εταιρεία μας κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με

 • την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας
 • για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση
 • για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία μας
 • ειδικές προσφορές και νέα του site μας

Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. H εταιρεία μας απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου. Σε καμία άλλη περίπτωση η εταιρεία μας και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.pinakides-led.gr, δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί διαδικτυακά (online) χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Ασφάλεια

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων (websites) στους διαδικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη (client) και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του ιστότοπου www.pinakides-led.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.pinakides-led.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Εμπορεύσιμα Είδη - Διαθεσιμότητα - Χαρακτηρηστικά

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμά τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pinakides-led.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Η εταιρεία μας εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τη διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δε φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Η εταιρεία μας καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα σε κάθε προϊόν, υπάρχει η τιμή άνευ Φ.Π.Α. αλλά και η τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ. Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η αγορά σας γίνει με τιμολόγιο, οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Η εταιρείας μας επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, να αναπροσαρμόζει τις τιμές του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

Παραγγελία Προϊόντων Και Προστασία Καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pinakides-led.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία μας, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Πραγματοποίηση Παραγγελίας Μέσω Του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαιτούνται:

 • Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
 • Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pinakides-led.gr και δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς αγορά προϊόν, υπάρχει το πλήκτρο προσθήκης στο καλάθι αγορών. Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. Για να συνεχίσετε τις αγορές σας επιλέξτε από τις κεντρικές κατηγορίες, αυτή που περιέχει το επόμενο είδος που ψάχνετε και προσθέστε το επίσης στο καλάθι σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης προϊόντων πατήστε το εικονίδιο «ΚΑΛΑΘΙ» και επιλέξτε «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ». Για να μπορέσετε να παραγγείλετε δεν είναι απαραίτητο να είστε μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pinakides-led.gr, θα σας συμβουλεύαμε όμως να γίνετε μέλος του, καθώς θα είναι πολύ πιο εύκολη η όλη διαδικασία σε οποιαδήποτε μελλοντική χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Συμπληρώστε στην φόρμα το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και επιλέξτε «ΣΥΝΔΕΣΗ» στο χώρο μελών. Αν δεν είστε μέλος πατήστε το πλήκτρο «Εγγραφή» και συμπληρώστε στην φόρμα εγγραφής νέου μέλους έναν ενεργό e-mail λογαριασμό. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να υπάρχει διότι η επικοινωνία μας θα γίνεται και μέσω του e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Ακόμα και στη περίπτωση που δε γίνετε μέλος θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως: διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής παραγγελίας, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία απαραίτητα για τη σύναψη και ολοκλήρωση της σύμβασης μεταξύ των δύο μερών.

Διαδικασία Παραγγελίας

Η παραγγελία ολοκληρώνεται σε 4 βήματα:

 1. Ταυτοποίηση (Δυνατότητα σύνδεσης, εγγραφής ή συνέχιση ως επισκέπτης)
 2. Διεύθυνση χρέωσης και αποστολής
 3. Επιλογή τρόπου αποστολής
 4. Επιβεβαίωση και καταχώρηση της παραγγελίας

Σε περίπτωση που προκύψει κάποια εκκρεμότητα στην παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση που δε λάβετε σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας ή ειδοποίησή μας μέσω τηλεφώνου, αποτελεί υποχρέωσή σας να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση, καθώς πιθανά υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί σας.

Τρόποι Πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής των παραγγελιών που γίνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ExpoTeam είναι η πληρωμή με Τραπεζική Κατάθεση/Έμβασμα.

Επιστροφές - Αλλαγές - Ακυρώσεις

Πολιτική επιστροφών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.pinakides-led.gr.

Ακύρωση παραγγελίας

Όταν κάνετε την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pinakides-led.gr, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Για τυχόν επιστροφή των προϊόντων σας μπορείτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρεία μας να μας στέλνετε το τυποποιημένο πανευρωπαϊκό έγγραφο υπαναχώρησης παραγγελίας συμπληρωμένο με τα στοιχεία του μέσω fax και να αποστείλετε τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε στην διεύθυνση της Expoteam, ή να αποστείλετε το έγγραφο υπαναχώρησης μαζί με τα προϊόντα που θέλει να επιστρέψετε στην διεύθυνση της Expoteam. Το έντυπο αυτό μπορεί να σας το στείλει η Expoteam κατόπιν αιτήσεως σας μέσω fax ή συστημένο ταχυδρομικά. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας συμβουλευόμενοι τα στοιχεία επικοινωνίας του site μας.

Η Expoteam θα πρέπει να παραλάβει από τα προϊόντα που επιστρέφονται εντός του διαστήματος 14 ημερών, στην κατάσταση που τα απέστειλε και σε συσκευασία αντίστοιχη με την αρχική. Η επιστροφή προϊόντων με φθορές και βλάβες που δεν προέρχονται από την αρχική κατασκευή τους υποδηλώνει ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε και δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα που παραλάβατε προτού αποφασίσετε να υπαναχωρήσετε από την αγορά. Το δικαίωμα υπαναχώρησης σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε το προϊόν όπως θα το κάνατε σε ένα κατάστημα, όχι να το χρησιμοποιήσετε ελεύθερα για 14 ημέρες. Στην περίπτωση των προϊόντων της Expoteam, μπορείτε να ελέγξετε την μορφή και την λειτουργία τους για να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υπάρχουν στο δελτίο παραγγελίας, αλλά στην περίπτωση που κάνετε τοποθέτηση και κανονική χρήση του προϊόντος δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων. 

Συμφωνείτε να φροντίζετε την κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων από τη στιγμή που παραδοθούν σε εσάς μέχρι τη στιγμή που τα παραδώσετε στο κατάστημα μας ή στη μεταφορική εταιρεία ή την εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier). Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Μεταφορά επιστρεφόμενων προϊόντων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε εμπορεύματα λόγω αλλαγής γνώμης, επιβαρύνεστε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς. Συμφωνείτε να δώσετε στην εταιρεία μας όσο το δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεύθυνση παραλαβής των εμπορευμάτων, για παράδειγμα όροφος, δυσκολίες πρόσβασης του μεταφορέα/courier, ύπαρξη ασανσέρ, στενές σκάλες, κτλ., προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παραλαβής από το χώρο που θα μας υποδείξετε. Συμφωνείτε ότι θα υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στο χώρο για την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στην περιουσία σας ή τα εμπορεύματα δεδομένου ότι η συλλογή των προϊόντων θα γίνει με την πρέπουσα προσοχή και φροντίδα. Συμφωνείτε να δώσετε στο συνεργάτη όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών και των εξαρτημάτων που τα απαρτίζουν. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από το μεταφορέα θα υπογράψετε ένα έντυπο παραλαβής για να πιστοποιήσετε ότι πραγματοποιήθηκε η παράδοση στο μεταφορέα. Το έντυπο παραλαβής θα σας δοθεί από το συνεργαζόμενο μεταφορέα/courier. Αν δεν δύναστε να είστε ο ίδιος παρών κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από το χώρο, μπορείτε να ορίσετε ένα εκπρόσωπο που θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία εκ μέρους σας. Ο εκπρόσωπος αυτός θα πρέπει να είναι ενήλικος και ικανός να επιβλέψει την παραλαβή των προϊόντων σας αντί για εσάς.

Επιστροφή αντίτιμου αξίας επιστρεφόμενων προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης στην παραγγελία σας και επιστροφή των χρημάτων σας. Η υπαναχώρηση ισχύει για κοινοποίηση της αίτησης υπαναχώρησης και επιστροφή του προϊόντος στην Expoteam σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από τη μέρα της παραλαβής του. Αν η 14η μέρα συμπίπτει με αργία, μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη μετά την αργία. Για κοινοποίηση της υπαναχώρησης, πρέπει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρεία μας να αποστείλετε το τυποποιημένο πανευρωπαϊκό έγγραφο υπαναχώρησης παραγγελίας συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας μέσω fax και να αποστείλετε τα προϊόντα που θέλει να επιστρέψετε στην διεύθυνση της Expoteam, ή να αποστείλετε το έγγραφο υπαναχώρησης μαζί με τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε στην διεύθυνση της Expoteam. Το έντυπο αυτό μπορεί να σας το στείλει η Expoteam κατόπιν αιτήσεως μέσω fax ή συστημένο ταχυδρομικά. Ημερομηνία υπαναχώρησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του fax ή η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος σε περίπτωση υπαναχώρησης επιβαρύνουν εσάς.

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής, η Expoteam θα σας επιστρέψει τα χρήματα σας μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης υπαναχώρησης, αλλά μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή εάν δεν έχει λάβει πίσω τα προϊόντα που σας απέστειλε. Θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αναλογεί στην αξία των εμπορευμάτων που επιστρέφετε με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική συναλλαγή. 

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Δεν έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης στην παραγγελία σας σε περίπτωση που δεν αγοράσετε έτοιμο προϊόν, αλλά παραγγείλετε ένα προϊόν με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις σας, για παράδειγμα πινακίδες με ειδικές διαστάσεις, μηνύματα, χρώματα και λογότυπα, εκτός από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις:

 • Αν το προϊόν που παραλάβατε δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που ζήτησατε και τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο δελτίο παραγγελίας.
 • Αν δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της παραγωγής του προϊόντος.
 • Αν επιμηκύνεται αδικαιολόγητα ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης για λόγους που δεν οφείλονται στην μεταφορά – αποστολή του προϊόντος.

Μετά την πάροδο των 14 ημερών που υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Η Expoteam, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος σας δίνει την δυνατότητα service κατόπιν συνεννοήσεως ή αντικατάσταση του προϊόντος σε περίπτωση εκτεταμένης βλάβης του προϊόντος που προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την χρήση, με δικά της έξοδα.

Διάφορα

Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο ή κάποια προϊόντα από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας. 

Η EXPOTEAM

Σχεδιασμός και κατασκευή φωτεινών πινακίδων, επιγραφών και ταμπελών τεχνολογίας LED, σταυρών φαρμακείου LED, κυλιόμενων πινακίδων LED, έγχρωμων πινακίδων LED και LED video walls

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: +30 2314 009421
Τηλ: +30 2315 002299
Κιν: +30 6948 789010
E-mail: info@pinakides-led.gr
Διεύθυνση:
Αγίας Παρασκευής 3,
Μενεμένη, ΤΚ 56122
Θεσσαλονίκη

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο: 
09:00 - 14:00

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή:
09:00 - 14:00 και 17:00 - 19:30

Κυριακή:
ΚΛΕΙΣΤΑ